Het begrip Dyscalculie krijgt steeds meer bekendheid

Een kind met rekenproblemen heeft moeite met automatiseren van sommen. Het automatiseren van sommen betekent dat een kind snel en zonder veel moeite sommen uit kan rekenen. Bij dyscalculie heeft een kind weinig getalbegrip en getalinzicht. Om het getalbegrip en het getalinzicht bij een kind te vergroten is het belangrijk eerst de achterstand in kaart te brengen en achter de hulpvraag van het kind te komen. Welke strategie moet het kind toepassen en hoe kan het kind dit beter onthouden? Er worden doelen op korte termijn en lange termijn gesteld, diverse methodieken, de uitvoering en de voortgang wordt besproken en als laatste stap volgt er een evaluatie en advies.

Het uiteindelijke doel is om bij het kind de functionele gecijferdheid te verhogen. Functionele gecijferdheid is het vermogen om in reken-wiskundige situaties in het dagelijks leven zelfstandig te handelen en zelf beslissingen te nemen. Een kind ontwikkelt die vaardigheid door zelf creatieve oplossingen te bedenken voor reken-wiskundige problemen, alleen en in samenwerking met andere kinderen.

Heeft u een vraag of wilt u graag afspreken voor een kennismakingsgesprek?
Neem contact met mij op en laten we elkaar ontmoeten

Inhoudelijk begeleidt Meester Paul uw kind door middel van bijles,
studie/huiswerkbegeleiding en planning.

Uw kind zal hierdoor veel beter gaan presteren op school